Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu của trang bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Quý khách. Đây là các thông tin mà Phano Pharmacy cần Quý khách cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và chúng tôi sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ tại Phanopharmacy.com. Bên cạnh đó, chúng tôi đảm bảo quyền lợi cho Quý khách khi tham gia các chương trình khuyến mãi.
 • Quý khách có trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Quý khách thông báo ngay cho Phano Pharmacy về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Phano Pharmacy sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Quý khách.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách và Phano Pharmacy.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Quý khách hoặc các hoạt động giả mạo Quý khách.
 • Liên lạc và giải quyết với Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Phano Pharmacy.
 • Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có nhu cầu ngưng sử dụng dịch vụ hoặc tự Quý khách đăng nhập và thực hiện hủy Bộ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của Phano Pharmacy.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Quý khách

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Pha No

Trụ sở chính: 09 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam

Hotline: 1800 6768

Email: cskh@phanopharmacy.com

5. Phương tiện và công cụ để Quý khách tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

 • Quý khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Phano Pharmacy thực hiện việc này.
 • Quý khách có quyền gửi phản hồi về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Phano Pharmacy. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Phano Pharmacy sẽ xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn Quý khách khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Quý khách

Thông tin cá nhân của Quý khách trên Phanopharmacy.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Phano Pharmacy. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Quý khách chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý khách đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Phano Pharmacy xin cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Quý khách khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Quý khách, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Quý khách, Phano Pharmacy sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Quý khách được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Quý khách bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Phano Pharmacy.
Facebook Youtube Zalo Top