KHUYẾN MÃI THÁNG 12 – GIÁNG SINH AN LÀNH, ĐỒNG HÀNH CÙNG PHANO