Phano Pharmacy – Hành trình 10 năm


Trải qua chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, hệ thống nhà thuốc Phano đã trở thành thương hiệu quen thuộc với mọi người dân. Với khẩu hiệu ” Lời khuyên đúng” Phano không chỉ mang lại sự an tâm mà còn là địa chỉ đáng tin cậy với hàng hóa rõ nguồn gốc.