PHANO CARE DAY 2017 - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Block-CheckinFormAgenda-1

MỜI THAM DỰ

Vui lòng để lại thông tin bên dưới, Phano sẽ liên hệ với bạn

 

Block-CheckinFormAgenda-312

HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

MIỄN PHÍ ĐO KHÁM & TƯ VẤN SỨC KHỎE XUYÊN SUỐT SỰ KIỆN

480_MienPhiTuVanKhamSucKhoe-XetNghiemMauCoBan
480_MienPhiTuVanKhamSucKhoe-DoLoangXuongSoiDaSoiToc
480_MienPhiTuVanKhamSucKhoe-DoChiSoDuongHuyet
480_MienPhiTuVanKhamSucKhoe-ChuyenGiaTuVanMienPhi

CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG

RutThamTrungThuong-Banner3
1920_DangKyMienPhiQuaHotLine
1920_5000ComboQuaTang

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN PHANO CARE DAY LẦN 1 - 2016

1920_DoiTac