THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHANO

Hỗ trợ 7 ngày trong tuần với Hotline: 0933 311 440 / 1900 63 64 73
Với hơn 100 nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, không chỉ là hướng dẫn và xử lý các vấn đề từ Phano.

32x32_DiaChiLienHe-icon
31 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
32x32_DienThoai-icon
Điện thoại: (+84.8) 38 47 72 22
Fax: (+84.8) 38 47 62 60
32x32_Email-icon
Email: contact@phanopharmacy.com

NỘI DUNG LIÊN HỆ PHANO

LIÊN LẠC VỚI PHANO NHÉ

line_white