CLIP HOẠT HÌNH HƯỚNG DẪN TRẺ EM PHÒNG COVID-19


Lời khuyên đúng

Bộ Y tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã phối hợp xây dựng video hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ về khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là sản phẩm video được thực hiện dưới dạng hoạt hình rất sinh động và dễ hiểu nhằm phổ biến những điều mà trẻ em nên và không nên làm nhằm phòng chống nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19. Video với chủ đề: “Một ngày đến trường của bé Linh” đã hướng dẫn rất chi tiết các điều cần lưu ý cho trẻ em khi quay trở lại trường học.

Ngoài việc phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ em (bao gồm cả trẻ em khiếm thính), dự án truyền thông này hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp tránh kỳ thị đối với những người nghi ngờ mắc bệnh. Cụ thể là với trẻ em thì cần hạn chế thái độ xa lánh bạn bè nếu bạn mình bị ho hắt hơi.
Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế và UNICEF, các tài liệu truyền thông tương tự sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Nguồn: Tổng hợp