Giỏ hàng

Thuốc Hô Hấp

Acemuc 200mg (gói)
Acemuc 200mg (viên)
Bisolvon 8mg/ hộp 30 viên
Bisolvon Kids 60ml (sp)
Bổ phế Nam Hà (ngậm)
Bromhexin 8mg (DMC)/ hộp 30 viên
Hết
Coldfed 400mg/ chai 80v
DANOSPAN 100ML
57,000₫
Decolgen 60ml (sp)
21,000₫
Decolgen Forte
120,000₫
Dorithricin
Hết
52,000₫
Esha
112,000₫
ESHA (VỈ)
84,000₫
Eugica (viên)
68,000₫
Eugica 100ml (sp)
28,000₫
Eugica 60ml (sp)
17,000₫
Eugica Fort (viên)
Facebook Youtube Zalo Top