CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN ĐỊNH KỲ

Trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, các nhân viên nhà thuốc có thể là nguồn lực giúp đỡ vô giá cho cộng đồng vì nhà thuốc thường là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầu tiên mà cộng đồng dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Để nâng cao năng lực nhân viên nhà thuốc trong việc cung cấp những thông tin trong chăm sóc sức khỏe và kiến thức về các loại thuốc mới.

Phano có bộ phận chuyên phụ trách đào tạo cho nhân viên mới và liên tục bổ sung các kĩ năng mềm, kiến thức chuyên môn nâng cao cho nhân viên. Mỗi nhân viên đều được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nội bộ hoặc ngoại khóa.

Việc nâng cao vai trò của nhà thuốc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng để góp phần thực hành tốt nhà thuốc tất nhiên có sự đóng góp nhiệm vụ không nhỏ của các nhân viên nhà thuốc. Vì vậy, trang bị kiến thức cho nhân viên nhà thuốc về những vấn đề sức khỏe thường gặp trong cộng đồng người dân là điều cần thiết mà ngành y tế ở tất cả các cơ sở, các địa phương cần phải đặc biệt quan tâm thực hiện. Thực hành tốt nhà thuốc có một nội dung cùng đồng hành với nhà thuốc được khẳng định không thể thiếu là nhân viên nhà thuốc phải có đủ trình độ, kiến thức, kỹ năng thực hành về các vấn đề sức khỏe thông thường trong cộng đồng để bảo đảm những yêu cầu, tiêu chuẩn và mục tiêu chỉ đạo của Bộ Y tế về thực hành tốt nhà thuốc. Để góp phần “thực hành tốt nhà thuốc”, phải có “nhân viên nhà thuốc tốt”.

Một số hình ảnh của chương trình

Bình luận

LIÊN LẠC VỚI PHANO NHÉ

line_white